ამერიკის ბაზარზე ქართული ღვინით დაინტერესება იზრდება