„მეგრელი კაცი ყოველთვის ოჯალეშთან ასოცირდებოდა მეგრული იქნებოდა ეს თუ ლეჩხუმური“