„თხლეზე დამდგარი ღვინო მაგარი გამოდის, რადგან ჭაჭას თუ რამე ძალა აქვს, გამოჰხრამს“