დიდ ბრიტანეთში გასულ წელთან შედარებით 60%–ით მეტი ქართული ღვინო გაიყიდა