იაპონიის ბაზარი - “ქართული ღვინო” – სამოქმედო გეგმა 2020