ცვლილებები და დამატებები „ვაზისა და ღვინის შესახებ“ (2008)