აპოლონ კერესელიძე, კერესელიძეების მარანი - მცირე მარნების მცირე ანთოლოგია (35)