ელგუჯა გოდერძიშვილი - გოდერძიშვილების მარანი - მცირე მარნების მცირე ანთოლოგია (32)