ტარიელ ლომთაძის მარანი - მცირე მარნების მცირე ანთოლოგია (27)