გიორგი გიორგაძე, მეღვინეობა საზანო - მცირე მარნების მცირე ანთოლოგია (22)