ილია წინამძღვრიშვილი, საუბარი ვაზის გამრავლებაზე რქის დაწიდვნით