ნიადაგის ნაყოფიერების შენარჩუნება ბიომევენახეობაში