ჯაყელების მეღვინეობა - ხარისხის ოქროს მედალოსანი, მსოფლიო ბრენდების გვერდით