სახელმწიფოს მიერ წარმოებული ვაზის ნერგების რეალიზაცია დაიწყო