საქართველო მსოფლიოს ღვინის გამოფენებზე - თებერვალი