მწირი მოსავლის გამო წელს საფრანგეთში ღვინო გაძვირდება