რთველი 2011 – გაიზრდება თუ არა ყურძნის ჩაბარების ფასი?