"ელკანა" ძველი ქართული კერძების დეგუსტაციაზე გეპატიჟებათ