“თედო პაპას მარანი” - მცირე მარნების ანთოლოგია (80)