საჭმელ–სასმელი - მასალები საქართველოს შინამრეწველობისა და ხელოსნობის ისტორიისათვის