ალექსანდროული-მუჯურეთული, კერესელიძეების მარანი, 2020