დანახარული-სიმონასეული (დანასიმო), საგვარეულო მარანი, 2019