კახეთის მცირედ გავრცელებული წითელყურძნიანი ვაზის ჯიშების ბიოლოგიური და სამეურნეო თვისებების შესწავლა