გარდამავალი პერიოდი ანუ როგორ დავიწყოთ ყურძნის ბიოწარმოება