„ქართული ღვინის პოპულარიზაციის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამა“