ნაადრევად დაწყებული რთველი- როგორ აბარებენ დასეტყვილ ყურძენს მევენახეები?