"ბიომარნის" საფერავი 5 საუკეთესო ღვინოს შორის - "პირდაპირ კახეთიდან"