ჩავლილი 2020 წელი ქართული მევენახეობა-მეღვინეობის სფეროში