მიშა მესხი, ყურძნის გადამუშავება - მარნისათვის საჭირო მასალები და აპარატები.