ხვალ! ტრენინგი ქუთაისში - რთველის დაგეგმვა და მიმდინარეობა მცირე მარნებში