დისტანციის დაცვით დაკრეფილი ყურძენი - კახეთში რთველი გრძელდება