პოლიტიკური რთველი და „ოცნების" შემომწირველებზე მორგებული სუბსიდია