რაში ეხმარება ევროკავშირის მხარდაჭერით ბოლნისში შექმნილი აგროცენტრი ფერმერებს?