რაჭული მწვანე, ცოლიკოური, კერესელიძების მარანი, 2019