ღვინის სოფელი - „ღვინის კლუბის“ ახალი საგანმანათლებლო პროექტი მცირე მარნებისა და რეგიონული ღვინის ტურიზმის განვითარებისთვის