წინანდალი, თელიანი ველი (მუხაში დავარგებული), 2005