ღვინის დავარგებისა და დაძველების დროს მიმდინარე გარდაქმნები