ბრიტანელი ღვინის პროფესიონალების 11-კაციანი ჯგუფი საქართველოშია