ღვინის ექსპორტის შემცირების გამო შესაძლოა ყურძნის ფასმა დაიკლოს