ვაზის ქართული გენოტიპების მტვრის მარცვლის განვითარების ბიოლოგია