ღვინის კლუბი10 წლის დაძველებით - საიუბილეო დეგუსტაცია