ვენახების 1940 წლის სრულიად საკავშირო აღწერის შედეგები საქართველოს სს რესპუბლიკაში