თელიანი Special Reserve სამთავრო, თელიანი ველი, 2016