მასობრივი უმუშევრობის ფონზე მევენახეები დამხმარე მუშახელის სიმცირეს უჩივიან