საფერავი სამთავრო Special Reserve, თელიანი ველი, 2016