საფერავი რაჭული, სად მელი (კერესელიძეების მარანი), 2017