ხვალ, ბუნებრივი ღვინის ფესტივალი "ამერიმერი 2018"!