საქართველო ღვინით ვაჭრობის მსოფლიო ჯგუფს შეუერთდება