კისისხევის საფერავი ქვევრი, (გლეხური), თელიანი ველი, 2015