არასუბსიდირებული რთველის დინამიკა და საექსპორტო ტენდენციები გზამკვლევი